Trà Ô Long Sữa Hạt

65,000

Trà ô long, sữa hạt và trân châu

Danh mục: