ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT NEO CAFE

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. BẰNG CÁCH CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NEO CAFE, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, VUI LÒNG KHÔNG THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT NEO CAFE

Các Điều Khoản Sử Dụng này được áp dụng đối với việc bạn sử dụng một phần hoặc toàn bộ ứng dụng di động Neo Cafe và tham gia vào Chương trình Khách hàng thân thiết do cửa hàng Neo Cafe thực hiện. Các Điều Khoản Sử Dụng này không làm thay đổi theo bất cứ cách nào các điều khoản hoặc điều kiện của bất cứ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể giao kết với Neo Cafe về các sản phẩm và dịch vụ khác. Neo Cafe có quyền thay đổi, chỉnh sửa và/hoặc loại bỏ Chương trình Khách hàng thân thiết và/hoặc tất cả hoặc bất cứ phần nào của các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất cứ chính sách, Câu Hỏi Thường Gặp, hoặc hướng dẫn nào liên quan đến Chương trình Khách hàng thân thiết tại bất cứ thời điểm nào và theo quyền quyết định chỉ riêng của Neo Cafe. Bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đăng tải và thông báo về những nội dung chỉnh sửa tại https://neocafe.tech hoặc trên ứng dụng di động Neo Cafe. Sự tham gia của bạn vào Chương trình Khách hàng thân thiết là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc và nó xác nhận sự chấp nhận của bạn về các Điều Khoản Sử Dụng này và bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào như thế; do vậy, bạn phải thường xuyên xem các Điều Khoản Sử Dụng này và các chính sách áp dụng và Câu Hỏi Thường Gặp để hiểu các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Chương trình Khách hàng thân thiết. Nếu bạn không đồng ý các Điều Khoản Sử Dụng này, bạn phải chấm dứt việc tham gia vào Chương trình Khách hàng thân thiết.

Chương trình Khách hàng thân thiết dành cho việc sử dụng cá nhân. Chương trình này không nhằm tới, cũng không được dự liệu cho việc sử dụng bởi bất cứ người nào dưới 18 tuổi.

Xin vui lòng xem kỹ Chính Sách Bảo Mật Thông Tin có tại https://neocafe.tech để hiểu cách Neo Cafe thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin về khách hàng và cách để cập nhật hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn cũng như cách chúng tôi liên lạc và kết nối với bạn.

Chương trình Khách hàng thân thiết là một cách thức thể hiện sự nỗ lực của đội ngũ phát triển Neo Cafe để tri ân và cảm ơn khách hàng trung thành ủng hộ hoạt động kinh doanh, và mua các sản phẩm, dịch vụ Neo Cafe của chúng tôi. Các thành viên của Chương trình Khách hàng thân thiết có thể nhận được giá trị E-Voucher để sử dụng và được hưởng các lợi ích của Chương trình Khách hàng thân thiết, còn được biết đến như là “Ưu Đãi và Khuyến Mại” tại các cửa hàng Neo Cafe.

E-Voucher Neo Cafe

E-Voucher Neo Cafe là một tài khoản trên ứng dụng di động Neo Cafe sau khi khách hàng đã hoàn thành việc cài đặt ứng dụng về điện thoại hoặc các thiết bị di động thông minh, bước tiếp theo khách hàng cần đăng ký và đăng nhập vào ứng dụng di động bằng số điện thoại chính chủ của mình cũng như đồng ý với các điều khoản sử dụng. Lúc này tài khoản E-Voucher Neo Cafe chính thức được kích hoạt.

Tài khoản E-Voucher Neo Cafe cho phép khách hàng có thể mua E-Voucher và nạp vào tài khoản E-Voucher trên ứng dụng di động. Tài khoản E-Voucher của bạn được sử dụng để mua hàng hoá, sản phẩm và dịch vụ tại các cửa hàng Neo Cafe như việc bạn sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên số dư trong tài khoản E-Voucher Neo Cafe không được hoàn lại cũng như không thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc số dư trong thẻ tín dụng.

Tài khoản E-Voucher Neo Cafe phải được kích hoạt với giá trị tối thiểu là 100.000 VNĐ ở lần sử dụng đầu tiên tại bất kỳ thời điểm nào ở bất kỳ cửa hàng Neo Cafe nào. Bạn có thể kiểm tra số dư trong tài khoản E-Voucher Neo Cafe tại từng cửa hàng Neo Cafe mọi lúc mọi nơi bằng việc đăng nhập vào ứng dụng di động Neo Cafe và xem thông tin về số dư ở mục Tài khoản của bạn.

Khi số dư còn lại không đủ để mua hàng, bạn có thể mua thêm E-Voucher nạp vào vào Tài khoản E-Voucher Neo Cafe để tiếp tục thực hiện việc mua hàng. Đối với việc mua E-Voucher, bạn có thể sử dụng Việt Nam Đồng với giá trị mỗi lần mua từ tối thiểu 100.000 VNĐ – 500.000 VNĐ và bước nạp là 50.000đ (tức giá trị mỗi lần nạp E-Voucher là 100.000 VNĐ – 150.000 VNĐ – 200.000 VNĐ – …). Bạn phải mua E-Voucher bằng tiền mặt tại cửa hàng Neo Cafe hoặc sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến (nếu có) thông qua thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ/ thẻ ATM nội địa do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi cung cấp tại từng cửa hàng Neo Cafe

Tài khoản E-Voucher Neo Cafe bao gồm 2 tài khoản: Tài khoản E-Voucher 1 và tài khoản E-Voucher 2, trong đó:

  • Tài khoản E-Voucher 1 là tài khoản mà khách hàng sẽ mua E-Voucher tại cửa hàng Neo Cafe để nạp vào tài khoản. Tài khoản E-Voucher 1 có giá trị sử dụng 90 (chín mươi) ngày tính từ thời điểm mua E-Voucher. Sau 90 ngày kể từ thời điểm mua E- Voucher giá trị tài khoản E-Voucher sẽ hết hạn và bị đóng băng. Từ ngày thứ 91 tới ngày thứ 365 kể từ thời điểm mua E- Voucher, khi khách hàng mua E- Voucher trị giá 100.000 VNĐ thì giá trị tài khoản E-Voucher đang đóng băng sẽ được gia hạn tiếp 90 ngày. Sau ngày thứ 365 kể từ thời điểm mua E- Voucher, toàn bộ giá trị E-Voucher sẽ hết hạn vĩnh viễn và được xoá khỏi tài khoản E- Voucher.
  • Tài khoản E-Voucher 2 là tài khoản khuyến mại mà khách hàng có thể nhận được khi mua E-Voucher để nạp vào tài khoản E-Voucher 1 với mức ưu đãi, khuyến mại tuỳ thuộc vào chính sách khuyến mại tại từng thời điểm ở từng cửa hàng Neo Cafe. Tài khoản E-Voucher 2 có giá trị sử dụng 90 (chín mươi) ngày tính từ thời điểm nhận khuyến mại.
  • Khi khách hàng mua hàng trên ứng dụng di động NeoCafe, giá trị đơn hàng sẽ được thanh toán bằng tài khoản E-Voucher với ưu tiên thanh toán bằng tài khoản E-Voucher 2 trước rồi sẽ đến tài khoản E-Voucher 1.
  • Tài khoản E-Voucher 1 có thể được sử dụng để thanh toán chéo cho đơn hàng với các cửa hàng Neo Cafe trong cùng hệ thống (Ví dụ: khách hàng nạp tài khoản E-Voucher 1 ở cửa hàng A thì tài khoản E-Voucher 1 sẽ thanh toán được ở các cửa hàng B và C trong cùng hệ thống Neo Cafe).
  • Tài khoản E-Voucher 2 chỉ sử dụng để thanh toán ở cửa hàng mà khách hàng được nhận khuyến mại khi nạp tài khoản E-Voucher 1 (Ví dụ: khách hàng nhận được khuyến mại vào tài khoản E-Voucher 2 ở cửa hàng A thì tài khoản E-Voucher 2 đó chỉ sử dụng để thanh toán cho đơn hàng tại cửa hàng A).
  • Lịch sử giao dịch bao gồm các giao dịch nạp tài khoản E-Voucher, giao dịch khuyến mại, thanh toán đơn hàng, … sẽ được thống kê và thể hiện tại mục Lịch sử mua hàng của bạn trên ứng dụng di động.

Khi tài khoản E-Voucher Neo Cafe hết hạn, số dư trong Tài khoản sẽ trở thành doanh thu của cửa hàng Neo Cafe mà cửa hàng NeoCafe không phải chịu bất kỳ trách nhiệm tài chính nào đối với người sở hữu tài khoản E-Voucher Neo Cafe.