Cold Brew Ginger Honey “LỬA ẤM”

45,000

Sự kết hợp đầy bất ngờ giữa gừng tính ấm và coldbrew tính hàn, đem đến một thức uống đặc biệt ngoài lạnh trong ấm, như ngọn lửa bập bùng sưởi ấm đêm đông giá rét.

Danh mục: